SATO TG3 Service Onsite - OSND-1S-TG3XX-XNUS

OSND-1S-TG3XX-XNUS
Product Configuration
SATO, ONSITE SERVICE, NEXT DAY RESPONSE, ONE YEAR, STANDARD COVERAGE, TG3, NEW PRINTER, USA
$184.53

Product Description

SATO, ONSITE SERVICE, NEXT DAY RESPONSE, ONE YEAR, STANDARD COVERAGE, TG3, NEW PRINTER, USA

Detailed Specs

MFG Part Number
OSND-1S-TG3XX-XNUS
Product Type
Service
Product Family
TG3
PDF-1
None
PDF-2
None
PDF-3
None
PDF-4
None

Reviews/Questions

The SATO OSND-1S-TG3XX-XNUS is also known as SAT -OSND1STG3XXXNUS or OSND1STG3XXXNUS